Yeni Öğretim Yılı

Yeni bir eğitim-öğretim yılının arefesindeyiz. Yine, yeni tartışmaların gölgesinde bir eğitim-öğretim yılı başlıyor. Geçen sene 4+4+4 tartışılırken bu sene de yeni ortaöğretime geçiş sistemi tartışılacağa benziyor. Kısa kısa bu konuyla ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim:

1. Bu yeni sistem Bakan Avcı'nın dediği gibi dershanelere olan ihtiyacı ortadan kaldırmayacak, bilakis tıpkı SBS'nin uygulandığı dönemlerde olduğu gibi dershaneye gitme seviyesini 4, 5. sınıflara kadar düşürecektir. Bunu öngörmek için kahin veya dahi olmaya gerek yok. Tarih tekerrürden ibarettir. SBS'nin ilk uygulanacağı yıllarda yönetici olarak görev yaptığımdan tanıtım toplantılarında bulunmuştum. Bu toplantılarda SBS'yi tanıtırken sürece dayalı bir ölçme yöntemi olacağı, öğrencilerin OKS gibi tek bir sınava mahkum edilmeyeceği, sınav sorularının tamamıyla okul müfredatından olacağı bu sebeple öğrencinin okul dışında bir desteğe(dershane, özel ders) ihtiyaç duymayacağı söylenmişti. Fakat ne oldu? Bazı velilerin 6. sınıftaki sınava hazırlamak için öğrencilerini 4-5. sınıftan dershanelere yazdırdığını, bazı bilindik dershanelerin 7-8. sınıf şube sayısı kadar 4-5. sınıf şubelerinin de açıldığını bizzat biliyorum.

2. Bu yeni sistemin en önemli ve olumlu taraflarından birisi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden de müstakil olarak sınav yapılacak olması. Din kültürü derslerine gereken önemin verilmesi adına önemli bir uygulama olarak görüyorum. Yıllardır zorunlu olsun mu olmasın mı tartışmalarının gölgesinde kalan din kültürü ve ahlâk bilgisi dersleri belirleyici bir konuma sahip olacaktır.

3. Polis nezaretinde sınav kitapçıklarının dağıtımının yapıldığı üniversite sınavlarında soru kitapçıklarının çalındığını, hakim/savcı adayları için uygulanan sınavlarda bile kopya çekildiğinin tespit edildiği, hiç bir iddia ve sıralama söz konusu olmasa bile bazı özel kurumların yaptığı sınavlarda kendi sınıfı başarılı görünsün diye soru kitapçıklarını önceden alıp öğrencilerini çalıştıran öğretmenlerin olduğu bir ortamda acaba bu sınavların güvenliği ve güvenilirliği nasıl sağlanabilecektir?

Share

Bu makaleyi sosyal medyada paylaş...

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Fotoğraflar