Suriyeliler...

Sakarya-Kaynarca'da yaşanan acı olay hepimizi derinden sarstı. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan misafirperverlik duygularına da, binlerce yıllık Türk töresine de yakışmayacak bu davranış ne kadar lanetlense azdır. Savaş şartlarında bile kadına, çocuğa, yaşlılara zarar vermeyen; bırakın kadın, çocuk, yaşlıları sefer güzergahındaki ekili alanları dahi kollayan asil milletin evlatları nasıl olur da ülkesinde "misafir" kabul ettiği insanların canına, namusuna zarar verir?! Başta da söylediğim gibi neresinden baksanız akıl-izan ölçülerine sığmayacak, canice, kalleşçe kahpece bir suç. Suçlular, haketikleri yasal cezalarını çekip dışarıya çıkmazlar umarım.

Bu olay üzerinden yaşanan diğer bir tartışma ise sosyal medyada Suriyelilerin evlerine dönmesi için yürütülen kampanyalar oldu. Bazı aklı evveller yaşanan hadiseyi bu kampanyalarla ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Her hallerinden ruh hastası olduğu belli bu insanların işlediği suçu masumlaştırmaktan başa bir amaca hizmet etmez bu ilişkilendirme. Zira benzer bir suçtan 6 ay kadar ceza almış ruh hastası caniden bahsediyoruz. 

Ülkemizin farklı şehirlerinde 3,5 milyonun üzerinde yaşayan Suriyelilerin olduğu gerçeği önümüzde ciddi sosyolojik bir problem olarak duruyor. Bu prolem birilerinin zannettiği gibi ekonomik değil tamamen sosyolojik bir problemdir. Anadolunun farklı bölgelerinden gelmeye başlayan gerilim haberleri bu problemin ayak sesleridir. Bir an önce konuya sosyolojik açıdan da yaklaşıp çözüm üretilmelidir.

Share

Bu makaleyi sosyal medyada paylaş...

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Fotoğraflar